Trin-for-trin juridisk hjælp til oprettelse af anpartsselskab

09 februar 2017 Amalie

Når et selskab skal stiftes kræver det en advokats ekspertise. Som stiftere af et nyt selskab skal man bruge juridisk hjælp fra en professionel, der kender til blandt andet Selskabsloven, og som kan se til, at stiftelsen af selskabet foregår efter de foreskrevne regler. Uanset, om det gælder stiftelsen af et anpartsselskab, et aktieselskab, et iværksætterselskab – de såkaldte kapitalselskaber – et interessentselskab eller en enkeltmandsvirksomhed, skal man have hjælp udefra. Alle disse typer selskaber kan advokatvirksomheden Hviid Advokater hjælpe med at stifte.

Hviid Advokater har mere end 27 års erfaringer med juridisk vejledning inden for mange forskellige felter, herunder blandt andet erhverv, som stiftelsen af et selskab hører ind under. Derfor er man garanteret kompetent og effektiv hjælp, hvis man vælger at hyre Hviids team af advokater. Derudover kan Hviid Advokater også tilbyde en attraktiv lav pris for det juridiske arbejde. Denne pris afhænger af, hvilket type selskab, der skal oprettes. Når det kommer til oprettelse af ApS, som anpartsselskab forkortes til, ligger prisen fast på 1.800 kroner, plus moms – et godt tilbud for juridisk vejledning af den højeste kvalitet. 

Når et anpartsselskab skal oprettes, sørger den juridiske professionelle fra Hviid Advokater for, at det hele foregår efter bogen. Han eller hun holder styr på de mange juridiske dokumenter og processer, man skal igennem. Overblik og professionalisme er altså sikret fra starten.

Det dokument, man typisk vil starte med at udfylde, er stiftelsesdokumentet. Stiftelsesdokumentet indeholder en lang række centrale informationer om selskabet, helt ned til de mest basale ting såsom selskabets navn og formål. Derudover er stiftelsesdokumentet en nedskrevet aftale om, hvad firmaets retningslinjer skal være. Overordnet set er stiftelsesdokumentet en række vedtægter, som kommer til at definere anpartsselskabet. Selskabsloven påvirker, hvordan vedtægterne udformes. Her er advokatens hjælp altså central for, at retningslinjerne for dokumentet overholdes. 

Udover stiftelsesdokumentet er også ejerbogen (forhenværende anparhaverfortegnelsen) central i oprettelsen af et anpartsselskab. Her nedskrives det, hvem der ejer hvilke kapitalandele i selskabet. Kapitalandelene skal til sammen nå op på 50.000 kroner, som er det beløb, der skal indskydes som startkapital for, at man kan oprette et anpartsselskab. Til sammenligning er startkapitalen i et aktieselskab langt højere, nemlig 500.000 kroner. Dog er det fælles for oprettelsen af de to typer kapitalselskaber, at man kan indskyde kapital i form af aktiver – hvis værdi dog først skal ansættes af en revisor – i stedet for kontant. 

Derefter skal der som minimum udpeges en direktion, der tager ansvar for underskrivelse af et korrekt årsregnskab. Først efter disse hoveddokumenter og -processer er på plads og gennemgået sammen med en række andre affærer, som der kan læses mere om på Hviid Advokaters hjemmeside, kan selskabet registreres hos Erhvervsstyrelsen.